Disclaimer

Your Plastic Solutions B.V. streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt Your Plastic Solutions B.V. echter niet, noch kan Your Plastic Solutions B.V. aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan. Your Plastic Solutions B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Your Plastic Solutions B.V. en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Your Plastic Solutions B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien op onze website www.yourplasticsolutions.com. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek gratis toegezonden.

Copyright:  Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. © 2024 Your Plastic Solutions B.V.